užgrūsti

užgrūsti
3 užgrū́sti tr. 1. užkišti, užkimšti: Kur nors užgrū́dai, t. y. užkišai tą daiktą J. | Pilnas kluonas užgrūstas šienu, kad nėra kur geryba kraut Švnč. Sientarpius moliu užgrūdo . Turgus užgrū́stas malkom Ėr. 2. užmušti: Grū́do grū́do ir užgrū́do Dbč. Anas vilką grū́do grū́do ažu uodegos ir ažgrudo Arm. Tę mane būt užgrū́dę bomba Alvt. Tep dirbant gali arklį užgrūst . | refl.: ^ Nors užsigrūsk su šitais darbais! Kb. 3. užvaryti, užginti: Tave tai reik ant pečiaus užgrū́st Pc. 4. refl. užsidanginti: Baltakis užsigrūdo tučtuojau už stalo A.Vien. Boba su vaikais užsigrūdo ant pečiaus Pnm.atsidanginti: Ne čėse užsigrū́do svečiai, nespėjau gryčios pašluoti Skdt. | Kažkokia boba užsigrū́do pirmiau (užlindo už akių) ir paėmė Lnkv. 5. pagardinti, užkulti: Kopūstus davė užgrū́stus Lzd. Tokia riebi mėsa tik puodui užgrū́sti Užp. ^ Gražumu puodo neužgrū́si (geriau turtingas nekaip gražus) Ds. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užgrūsti — vksm. Užgrūdau lagami̇̀ną ant spi̇̀ntos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkriušti — 1 antkriùšti, añtkriuša, o (ž.) tr. užgrūsti, uždėti: Antkriùšo viršaitis man ant galvos tus vokyčius maitinti Žr. kriušti; antkriušti; apkriušti; atkriušti; įkriušti; iškriušti; nukriušti; pakriušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arklištis — arklìštis sm. (2) 1. Vlk menkas arklys: Tie arklìščiai užgrūsti, užbrukti (nuvarginti) Lp. 2. didelis, geras arklys: Kap išvedė arklìštį, tai in viso turgo, net žemė viršun šoka, kap eina Vrnv. Važiuoja arkliščiù kap žvėriu Vrnv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrūsti — 3 nugrūsti tr. 1. nutrinti: Grucę nugrūsk, t. y. nukrušk J. Ar gerai nugrūdai kruopas? Trgn. Nugrūsto grikio ir miltas baltesnis Lš. Bulbes nugrūsk, kad būt geriau skusti Pmp. 2. nukišti, nudėti: Jis dar giliau nugrūdo ranką į kišenių rš. Kur tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrūsti — 3 pagrūsti tr. 1. sumušti, sukulti: Neganda, jau pagrūdo vėl zboną! Lz. 2. pakišti: Kažkur pagrūda čebatus, o rytą visas kertes išmaišo beieškodamas Rk. Tik terkšt ližę pečiun ir pagrūdo laumę liepsnon (ps.) Ml. | Pagrūdo (įsivarė) rakštį Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”